1. Uvodna pojasnila

Na spletnem portalu GEOblog pri zagotavljanju svojih storitev obdelujemo tudi osebne podatke. Kot upravljavec osebnih podatkov obdelujemo osebne podatke naslednjih kategorij posameznikov:

 • Registrirani uporabniki, ki so fizične osebe
 • Administratorji
 • Uredniki

Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov vseh storitev, ki jih zagotavljamo, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2. Varstvo osebnih podatkov uporabnikov na spletnem portalu GEOblog

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo.

2.1 Obisk spletnega portala

Kaj: Ob vsakem obisku spletnega portala GeoBlog se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

2.2 Registracija, prijava uporabnika in uporaba spletnega portala

Kaj: V postopku registracije, prijave in uporabe spletnega portala GEOblog obdelujemo podatke uporabnikov kadar so ti fizične osebe.

 • Ime
 • Priimek
 • Organizacija
 • Naslov
 • Elektronska pošta
 • čas in datum uporabe uporabniškega računa;
 • arhiv komunikacije;
 • druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje

Zakaj: Navedene podatke uporabljamo za potrditev registracije, prijavo v sistem oz. opravljanja storitev po Splošnih pogojih (npr. pošiljanje Novic GEOblog, pošiljanje opomnikov in napovednikov dogodkov), za obveščanje o tehničnih ali organizacijskih novostih spletnega portala ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki.

Koliko časa: Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Ukinitev uporabniškega računa lahko zahteva registrirani uporabnik na elektronski naslov: giz-gi@giz-gi.si ali preko zahtevka ki je na voljo v uporabniškem profilu.

2.3 Naročanje na Novice GEOblog (e-novice)

Kaj: Pri naročanju in pošiljanju novic GEOblog skrbnik spletnega portala obdeluje vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete ob registraciji v spletni obrazec ter datum in čas prijave.

Zakaj: Skrbnik spletnega portala te podatke obdeluje izključno za namene pošiljanja Novice GEOblog.

Koliko časa: Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Registrirani uporabnik lahko torej kadarkoli prekliče privolitev za sprejemanje Novic GEOblog z opcijo Odjavite se iz elektronskih novic, ki je del vsake poslane pošte Novice GEOblog oz. lahko kadarkoli prepove uporabo kontaktnega e-naslova oziroma e-naslova za prejemanje Novic GEOblog za namene neposrednega trženja preko zahtevka ki je na voljo v uporabniškem profilu.

Pravna podlaga:

Osebni podatki (naslov elektronske pošte) se obdelujejo na podlagi veljavne privolitve registriranega uporabnika (člen 6(a) Uredbe). Novice GEOblog se pošilja zgolj osebam, ki izrecno soglašajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. S potrditvijo obrazca za prijavo na Novice GEOblog soglašate, da se vaš naslov elektronske pošte lahko uporablja za namene pošiljanja Novic GEOblog ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete.

3. Uporabniki osebnih podatkov:

Pogodbeni obdelovalec, ki za skrbnika vzdržuje in gostuje spletni portal. Vaši osebni podatki, pridobljeni z obiskom spletnega portala oz. z naročanjem na e-novice ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Prav tako drugim ne bodo posredovani vaši podatki, pridobljenih na podlagi vaše registracije, prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.

4. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

6. Seznanitev s podatki, ki jih hranimo o vas

Na vašo zahtevo vam bo omogočen v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovan vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bodo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podane tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki se zbirajo. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: giz-gi@giz-gi.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

7. Varnostne značilnosti spletnega portala

Zavedamo se pomena varnosti, zato si prizadevamo varovati vaše osebne podatke. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečujemo z varnostnimi tehnologijami in postopki. Osebni podatki, ki jih vnašate na portal, so shranjeni v računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost uporabniškega imena in gesla v skladu s Splošnimi pogoji, varnost svojega e-naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do vsebin.

Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega portala.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega portala ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

8. Spremembe politike zasebnosti

Ta različica Politike zasebnosti velja od 25. 5. 2018.