1. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnega portala in vsebine na spletnem portalu GEOblog.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev (GIZ GI),
Jamova cesta 2,
1000 Ljubljana,
giz-gi@giz-gi.si
http://www.giz-gi.si
in
Matična sekcija geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije (MSGEO IZS)
Jarška cesta 10b,
1000 Ljubljana
http://www.izs.si/maticne-sekcije/msgeo/predstavitev/

v nadaljevanju skrbnik spletnega portala.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov spletnega portala GEOblog.

2. OPREDELITEV POJMOV

GEOblog je spletni portal/komunikacijska točka: vzpostavljena v sodelovanju med GIZ GI in MSGEO IZS. Je osrednja baza geodetskega znanja oz. dobre prakse izvajanja geodetskih storitev in je prvenstveno namenjena odgovornim geodetom in nosilcem geodetske izkaznice, za izmenjavo strokovnih informacij, novic, gradiv in opozoril.

Registrirani uporabniki: so lahko fizične ali pravne osebe ki dostopajo do vsebine spletnega portala z uporabo uporabniškega imena in gesla, dodeljenega v postopku registracije za dostop in potrjenega s potrditvenim sporočilom.

Kategorije uporabnikov, fizične osebe:

 • Registrirani uporabnik, Član GIZ GI ali IZS – lahko bere objavljene vsebine, lahko postavljal vprašanja in komentarje, ter lahko objavlja v rubriki predlogi sprememb
 • Registrirani uporabnik, Obiskovalec - lahko bere objavljene vsebine
 • Skrbniki uporabniških računov
  • Administrator spletnega portala
  • Urednik – poleg pravic, ki jih ima Registrirani uporabnik Član, lahko objavlja tudi novice, gradiva, opozorila ter odgovarja na zastavljena vprašanja

Novice GEOblog: so storitev ki obsega prejemanje občasne spletne publikacije Novice GEOblog (e-newsletter) na e-naslov s prispevki in aktualnimi novicami na portalu GEOblog na osnovi privolitve registriranega uporabnika.

Potrditveno sporočilo: sporočilo poslano na naslov elektronske pošte posredovane v postopku Registracije novega uporabnika za namene Registracije novega uporabnika, Spremembe prijavnih in osebnih podatkov, Prijave na GEOblog, Odjave GEOblog in Zahtevka za ukinitev uporabniškega računa. Če potrditveno sporočilo ni potrjeno v roku sedmih dni, se zahtevana operacija ne izvede oz. se tako pridobljeni osebni podatki izbrišejo.

3. RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM RAČUNOM

Spletni portal GEOblog lahko uporabljajo le registrirani nosilci uporabniškega računa (registrirani uporabniki) v skladu s temi splošnimi pogoji. Dostop je mogoč le z uporabo uporabniškega imena in gesla, dodeljenega v postopku registracije za dostop in potrjenega s potrditvenim sporočilom.

Nosilec uporabniškega računa po prejemu potrditvenega sporočila v postopku registracije na spletnem portalu GEOblog s potrdilnim odgovorom poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov in verificira posredovane podatke ter zaključi postopek Registracije za kategorijo uporabnikov (Obiskovalec). S potrditvenim odgovorom lahko zahteva nivo dostopa (Član), kar pomeni preveritev izpolnjevanja pogojev (preveritev članstva v GIZ GI ali IZS).

Nosilec uporabniškega računa se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in izbrano geslo hranil kot poslovno skrivnost in bo zagotovil, da uporabniškega imena ne bodo uporabljale nepooblaščene osebe.

Nosilec uporabniškega računa je dolžen v primeru, da izve za zlorabo ali razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega računa, nemudoma spremeniti uporabniško geslo in o tem obvestiti skrbnika spletnega portala.

Skrbnik spletnega portala si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila začasno omeji uporabniške pravice, uporabo uporabniškega računa ali ga ukine v naslednjih primerih:

 • če zazna, da se preko uporabniškega imena izvršuje podatkovno rudarjenje ali kakršnakoli drugačna avtomatizirana aktivnost;
 • če ni več član GIZ GI ali MSGEO IZS
 • kršitve teh splošnih pogojev.

Ukinitev uporabniškega računa lahko zahteva registrirani uporabnik na elektronski naslov: giz-gi@giz-gi.si ali preko zahtevka podanega v uporabniškem profilu. Skrbnik spletnega portala preveri pristnost zahtevka in v roku 15 dni od potrditve zahtevka ukine uporabniški račun in izbriše morebitne osebne podatke registriranega uporabnika.

4. UPORABA SPLETNEGA PORTALA

Za dostop do spletnega portala uporabnik potrebuje:

 • osebni računalnik ali drugo elektronsko komunikacijsko napravo;
 • povezavo na internet, nameščen spletni brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ali Safari.
 • veljaven uporabniški račun.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletni portal GEOblog uporabljal pošteno in skladno s temi splošnimi pogoji.

Osebne podatke uporabnikov spletnega portala obdelujmo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti.