Zadnje objavljene novice

EVIDENTIRANJE STANOVANJSKEGA PRIZIDKA

Evidentirati moramo prizidek k stavbi, ki je Ňĺe evidentirana v katastru ...

Najbolj brane novice

Gozdarji

Pozdravljeni. Ima mogońće kdo kakšne izkušnje z gozdarj ...

Zadnje komentirane novice

zańćasni zastopnik

Mejaš v postopku ureditve meje je umrl 3.jan 2017. Dedovanje &scaro ...

Iz ECCE poslali napoved pomembnejŇ°ih tujih dogodkov v letu 2017

  Od Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE) smo prejeli obve ...

Anketa: Upravljanje in gospodarjenje z vodami v Sloveniji

    Za  2. Slovenski kongres o vodah, ki bo potekal 19. - 20. ...

Nova tehnińćna navodila za metapodatke, podatkovne sloje in podatke o opazovanjih

Dokumenti so bili sprejeti na 5. srečanju skupine MIG INSPIRE 30.11.201 ...

Tehnińćna navodila za metapodatke INSPIRE

z dne 19.12.2016, različica 2.0 ...

Priprava pripomb na trojńćek zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnos ...

Priprava pripomb na Zakon o mnoŇĺińćnem vrednotenju nepremińćnin

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združen ...

Fotogrametrińćni podatki z brezpilotnimi plovili ‚Äď nova dimenzija GEODEZIJE

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizir ...

Spletinar o pomenu UN-GGIM

EuroGeographicsov spletinar o United Nations Global Geospatial Information M ...

HrvaŇ°ki INSPIRE dan

Dne 25. 11. 2016 v Zagrebu ...

MSE je izdala prirońćnik: Pregled vrst ozemljil in izrańćuni

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Priprava pripomb na trojńćek zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnos ...

Priprava pripomb na Zakon o mnoŇĺińćnem vrednotenju nepremińćnin

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združen ...

Fotogrametrińćni podatki z brezpilotnimi plovili ‚Äď nova dimenzija GEODEZIJE

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizir ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Poplave in upravljanje voda

V danih razmerah je nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja ...

Sodelovanje GIZ GI s tujino

Od 3. do 5. oktobra 2014 je na Fakulteti za geodezijo v Zagrebu, potekala 1. ...

IzobraŇĺevanje Geodetske uprave

Geodetska uprava bo času od 9. oktobra 2014 do 13. novembra 2014 (ob &# ...

Nedeljski dnevnik o GIZ GI: Geodeti tudi z bonitetno oceno

V GIZ geodetskih izvajalcev smo 21. 5. 2014, v časniku Nedeljski dnev ...

Iz ECCE poslali napoved pomembnejŇ°ih tujih dogodkov v letu 2017

  Od Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE) smo prejeli obve ...

Anketa: Upravljanje in gospodarjenje z vodami v Sloveniji

    Za  2. Slovenski kongres o vodah, ki bo potekal 19. - 20. ...

MSE je izdala prirońćnik: Pregled vrst ozemljil in izrańćuni

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - novo navodilo GURS z dne 30.6.2016

  Geodetska uprava RS je pripravila novo navodilo "Vrste digitalni ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - spremenjeno navodilo GURS z dne 15.3.2016

  Na spletni strani Geodetske uprave RS je objavljeno spremenjeno navod ...

Pravilnik o tehnińćnih zahtevah naprav za samooskrbo z elektrińćno energijo iz obnovljivih virov energije

  V Uradnem listu RS, št. 1/2016 z dne 8.1.2016 je bil  ...

Pojasnilo GURS: Priporońćeno pismo z vrońćitvijo v poŇ°tni predalńćnik

  Geodetska uprava RS je pripravila pojasnilo v povezavi s po&scar ...

Obvestilo GURS: Izbris zańćasnih rezervacij v zemljiŇ°kem katastru , ki so bile aktivirane pred 1.1.2014

  Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila obvestilo o izbris ...

Obvestilo GURS: zdruŇĺitev obmońćij geodetskih pisarn oz. prerazporeditev obmońćij med geodetskimi pisarnami

  Geodetska uprava Republike Slovenije je v okviru racionalizacije posl ...

Obvestilo GURS o plańćevanju upravnih taks

  Geodetska uprava RS je pripravila obvestilo o pravilnem zapisu r ...

Zakljuńćen je projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav.

Ljubljana, 22. 11. 2016 ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Kongresnem centru Hotela »CITY« v Ljubljani je bil dne 8.11.2016 ...

Projekt ELF ‚Äď uspeŇ°no zakljuńćen

V času od 25. do 26. oktobra 2016 je v Leuevnu v Belgiji potekal zaklju ...

Objavljeno je polletno porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2016 in porońćilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremińćninskem trgu

...

Generalna skupŇ°ńćina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope

V času od 2. do 4.10.2016 je bila v Budimpešti organizirana redn ...

10. konferenca INSPIRE v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016

...

¬ĽProgram projektov eProstor¬ę

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geod ...

Sreńćanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrica Irena Majcen je sprejela podpredsed ...

҆esto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje g geografskimi informacijami - UN GGIM

...

OZN sprejela resolucijo (E / 2016 / L.28) z naslovom "Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi informacijami"

Dne 27. julija 2016, je Ekonomsko-socialni svet (ESS) pri Organizaciji Zdru& ...

Nova tehnińćna navodila za metapodatke, podatkovne sloje in podatke o opazovanjih

Dokumenti so bili sprejeti na 5. srečanju skupine MIG INSPIRE 30.11.201 ...

Tehnińćna navodila za metapodatke INSPIRE

z dne 19.12.2016, različica 2.0 ...

Spletinar o pomenu UN-GGIM

EuroGeographicsov spletinar o United Nations Global Geospatial Information M ...

HrvaŇ°ki INSPIRE dan

Dne 25. 11. 2016 v Zagrebu ...

Novinarska konferenca

Predstavitev rezultatov projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastru ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Srečanje je potekalo v Ljubljani, 8. novembra 2016 ...

Hidrografija, skladna z INSPIRE

MOP je pripravil sloj hidrografije, usklajen z INSPIRE ter predlog vodnih ze ...

Zakljuńćek evropskega projekta ELF

Zaključni sestanek projekta 25. in 26. 10. 2016 v Leuevnu, Belgija ...

2. dan INSPIRE

8.november 2016 ob 9.uri ...

Zakljuńćna konferenca projekta Podobitev IPI za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav

s podprojektom INSPIRE ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki