Zadnje objavljene novice

Intervju z generalno sekretarko IZS

Novinar Luka Lukińć je za MMC RTV Slovenija pripravil intervju "Inv ...

Najbolj brane novice

Parcelacija-razŇ°iritev obstojeńće ceste

Pozdravljeni, s strani obńćine smo dobili narońćilo za parcelacijo po pro ...

Zakljuńćna konferenca projekta Podobitev IPI za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav

s podprojektom INSPIRE ...

Objavljeno je polletno porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2016 in porońćilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremińćninskem trgu

...

Generalna skupŇ°ńćina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope

V času od 2. do 4.10.2016 je bila v Budimpešti organizirana redn ...

10. konferenca INSPIRE v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016

...

10. konferenca INSPIRE

Potekala je v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016. ...

¬ĽProgram projektov eProstor¬ę

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geod ...

Sreńćanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrica Irena Majcen je sprejela podpredsed ...

҆esto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje g geografskimi informacijami - UN GGIM

...

҆esto plenarno zasedanje UN GGIM

od 2. do 5. avgusta 2016 v New Yorku s slovensko udeležbo ...

OZN sprejela resolucijo (E / 2016 / L.28) z naslovom "Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi informacijami"

Dne 27. julija 2016, je Ekonomsko-socialni svet (ESS) pri Organizaciji Zdru& ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Poplave in upravljanje voda

V danih razmerah je nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja ...

Sodelovanje GIZ GI s tujino

Od 3. do 5. oktobra 2014 je na Fakulteti za geodezijo v Zagrebu, potekala 1. ...

IzobraŇĺevanje Geodetske uprave

Geodetska uprava bo času od 9. oktobra 2014 do 13. novembra 2014 (ob &# ...

Nedeljski dnevnik o GIZ GI: Geodeti tudi z bonitetno oceno

V GIZ geodetskih izvajalcev smo 21. 5. 2014, v časniku Nedeljski dnev ...

Delavnica POSTAVITEV LASTNE GNSS BAZNE POSTAJE (PASTI, NA KATERE MORAMO BITI POZORNI)

V Gospodarsko interesnem združenju geodetskih izvajalcev organiziramo ...

11. skupŇ°ńćina GIZ geodetskih izvajalcev

Dne 17.4.2014 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 11. skup ...

UspeŇ°no izpeljan geodetski dan

V četrtek 3.4. in v petek 4.4.  sta bila v organizaciji Zveze ge ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - novo navodilo GURS z dne 30.6.2016

  Geodetska uprava RS je pripravila novo navodilo "Vrste digitalni ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - spremenjeno navodilo GURS z dne 15.3.2016

  Na spletni strani Geodetske uprave RS je objavljeno spremenjeno navod ...

Pravilnik o tehnińćnih zahtevah naprav za samooskrbo z elektrińćno energijo iz obnovljivih virov energije

  V Uradnem listu RS, št. 1/2016 z dne 8.1.2016 je bil  ...

Pojasnilo GURS: Priporońćeno pismo z vrońćitvijo v poŇ°tni predalńćnik

  Geodetska uprava RS je pripravila pojasnilo v povezavi s po&scar ...

Obvestilo GURS: Izbris zańćasnih rezervacij v zemljiŇ°kem katastru , ki so bile aktivirane pred 1.1.2014

  Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila obvestilo o izbris ...

Obvestilo GURS: zdruŇĺitev obmońćij geodetskih pisarn oz. prerazporeditev obmońćij med geodetskimi pisarnami

  Geodetska uprava Republike Slovenije je v okviru racionalizacije posl ...

Obvestilo GURS o plańćevanju upravnih taks

  Geodetska uprava RS je pripravila obvestilo o pravilnem zapisu r ...

PREG modulom je bila dodana nova vsebina

  V petek 31. julija 2015 je Geodetska uprava RS nadgradila pregle ...

Izšel je dopolnjen priročnik "Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele"

  Obveščamo vas, da je pri Elektrotehniški zvezi Slo ...

Predstavitev novosti omreŇĺja SIGNAL

  Geodetska uprava RS namerava v bližnji prihodnosti uvesti dolo&# ...

Objavljeno je polletno porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2016 in porońćilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremińćninskem trgu

...

Generalna skupŇ°ńćina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope

V času od 2. do 4.10.2016 je bila v Budimpešti organizirana redn ...

10. konferenca INSPIRE v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016

...

¬ĽProgram projektov eProstor¬ę

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geod ...

Sreńćanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrica Irena Majcen je sprejela podpredsed ...

҆esto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje g geografskimi informacijami - UN GGIM

...

OZN sprejela resolucijo (E / 2016 / L.28) z naslovom "Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi informacijami"

Dne 27. julija 2016, je Ekonomsko-socialni svet (ESS) pri Organizaciji Zdru& ...

Sestanek z vodstvom geodetske uprave Ukrajine

...

Deveta regionalna konferenca o katastru in NSDI

...

Porońćilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013‚Äď2015

...

Zakljuńćna konferenca projekta Podobitev IPI za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav

s podprojektom INSPIRE ...

10. konferenca INSPIRE

Potekala je v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016. ...

҆esto plenarno zasedanje UN GGIM

od 2. do 5. avgusta 2016 v New Yorku s slovensko udeležbo ...

Resolucija OZN (E/2016/L.28)

Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi inform ...

Porońćilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu

o izvajanju direktive INSPIRE o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske in ...

Objavljen je program konference INSPIRE

Letošnja konferenca bo potekala v Barceloni od 26. do 30. septembra. ...

Porońćilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije

v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015 ...

Delavnica o preverjanju izdelkov INSPIRE

v organizaciji EuroGeographics, JRC in EuroSDR 2. in 3. 6. 2016 ...

Webinar Implementacija INSPIRE v Sloveniji

V organiziciji JRC je potekal 25.5.2016 ...

Sestanek skupine INSPIRE MIG-T

Dne 19. in 20. 4. 2016 v Ispri, Italija. ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki