Zadnje objavljene novice

Uskaditev podatkov v imeniku IZS do 31.5.2019

IZS je na svojih spletnih straneh objavila opomnik z obrazloŇĺitvijo za ...

Najbolj brane novice

Opravljanje inŇĺenirske dejavnosti po 1.6.2019

Z 1.6.2019 se zańćnejo v poplnosti uporabljati dolońćila 14. ńćlena ZAID ...

Sodelovanje Geodetske uprave RS na Dnevih medgeneracijskega soŇĺitja

Minister za okolje in prostor Simon Zajc si je 15. maja 2019 ogledal stojnic ...

Sestanek tehnińćne skupine INSPIRE MIG-T

56. sestanek MIG-T8. maj 2019V skupnem raziskovalnem središču (J ...

VABILO na 16. skupŇ°ńćino GIZ geodetskih izvajalcev

Vabimo Vas, da se udeležite 16. skupščine Gospodarskega int ...

Spletinar o spremembah v vodenju metapodatkov

V pripravi so spremembe glede vodenja metapodatkov in z njimi povezanih stor ...

Plenarno sreńćanje ISO/TC 211 v Mariboru

V tednu od 3. do 7. junija 2019 bo v Mariboru potekalo plenarno srečanj ...

Objavljeno je porońćilo o najemnem trgu poslovnih nepremińćnin za leto 2018

Lani je bilo na slovenskem najemnem trgu zaznati občuten upad št ...

Obisk direktorja RepubliŇ°kega geodetskega zavoda Srbije

Na delovnem sestanku z generalnim direktorjem Geodetske uprave Republike Slo ...

Objavljeno je porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2018

Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 201 ...

47. Geodetski dan z naslovom ¬ĽGeodezija ‚Äď stroka priloŇĺnosti?¬ę

...

Imenovanje novega generalnega direktorja Geodetske uprave RS

...

VABILO na 16. skupŇ°ńćino GIZ geodetskih izvajalcev

Vabimo Vas, da se udeležite 16. skupščine Gospodarskega int ...

VABILO na delavnico "IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV DANES IN JUTRI ‚Äď PRIHAJAJOńĆE SPREMEMBE NA PODROńĆJU GEODEZIJE"

Prijave sprejemamo do 15.1.2018 do 12. ure oz. do zasedenosti skupine  ...

14. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 20.4.2017 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 14. skup ...

VABILO na 14. skupŇ°ńćino GIZ GI

Vabimo Vas, da se udeležite 14. skupščine Gospodarskega i ...

Priprava pripomb na trojńćek zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnos ...

Priprava pripomb na Zakon o mnoŇĺińćnem vrednotenju nepremińćnin

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združen ...

Fotogrametrińćni podatki z brezpilotnimi plovili ‚Äď nova dimenzija GEODEZIJE

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizir ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Sporońćilo za javnost Evropskega sveta gradbenih inŇĺenirjev (ECCE) z dne 1.11.2018

    Objavljamo sporočilo za javnost Evropskega sveta gradbeni ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 6.7.2018

    Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne ...

GURS: pojasnila in usmeritve po 1.6.2018

  Geodetska uprava RS je poslala pojasnila in usmeritve za:  &nbs ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 25.5.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Navodila GURS: Poslovanje med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji

    Geodetska uprava RS je 10.4.2018 izdala novo navodilo »P ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 6.4.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 23.3. in 30.3.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Obvestilo GURS - oŇ°tevilńćba lomov ZKP

    Geodetska uprava RS obvešča, da bo v letu 201 ...

Pismo predsednika Matińćne sekcije gradbenih inŇĺenirjev

  Minilo je pet mesecev odkar opravljam funkcijo predsednika UO MSG. Sm ...

Tolmańćenje MOP glede problematike priklopa objekta oz. novih inŇ°talacij pod napetost

  Objavljamo tolmačenje Ministrstva za okolje in prostor v zvezi p ...

Sodelovanje Geodetske uprave RS na Dnevih medgeneracijskega soŇĺitja

Minister za okolje in prostor Simon Zajc si je 15. maja 2019 ogledal stojnic ...

Objavljeno je porońćilo o najemnem trgu poslovnih nepremińćnin za leto 2018

Lani je bilo na slovenskem najemnem trgu zaznati občuten upad št ...

Obisk direktorja RepubliŇ°kega geodetskega zavoda Srbije

Na delovnem sestanku z generalnim direktorjem Geodetske uprave Republike Slo ...

Objavljeno je porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2018

Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 201 ...

47. Geodetski dan z naslovom ¬ĽGeodezija ‚Äď stroka priloŇĺnosti?¬ę

...

Imenovanje novega generalnega direktorja Geodetske uprave RS

...

Geodetska uprava Republike Slovenije je na tiskovni konferenci dne 5. 2. 2019 predstavila uspeŇ°en zakljuńćek postopka transformacije podatkov v novi koordinatni sistem.

...

Umik zastarelih topografskih kart in podatkov iz distribucije

Z novim letom je Geodetska uprava RS iz distribucije umaknila zastarele topo ...

Transformacija podatkov evidenc Geodetske uprave od 5.1.2019 do 21.1.2019

V času od 5. januarja 2019 do 21. januarja 2019 bo izveden prehod na no ...

Objavljeno je porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za prvo polletje 2018

V prvem polletju 2018 se je nadaljevala faza rasti slovenskega nepremič ...

Sestanek tehnińćne skupine INSPIRE MIG-T

56. sestanek MIG-T8. maj 2019V skupnem raziskovalnem središču (J ...

Spletinar o spremembah v vodenju metapodatkov

V pripravi so spremembe glede vodenja metapodatkov in z njimi povezanih stor ...

Plenarno sreńćanje ISO/TC 211 v Mariboru

V tednu od 3. do 7. junija 2019 bo v Mariboru potekalo plenarno srečanj ...

Integrirani okvir za prostorske informacije

Integrirani okvir za prostorske informacije je dokument, ki je nastal v sode ...

Objavljena zgibanka

Kako do INSPIRE skladnih podatkov? Kateri podatki so skladni z zahtevami INS ...

Tiskovna konferenca o transformaciji koordinat

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je na tiskovni konferenci 5.2.20 ...

Transformacija podatkov evidenc Geodetske uprave od 5.1.2019 do 21.1.2019

V času od 5. do 21. januarja 2019 bo izveden prehod na novi dr& ...

Sestanek skupine MIG in odbora INSPIRE

Poročilo s sestanka MIG skupine in INSPIRE odbora Dne 26 in 27. no ...

Posnetek predavanj o transformaciji koordinat

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija koordi ...

Najava izobraŇĺevanja za obńćine

Spoštovani!   Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru proj ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki