Zadnje objavljene novice

IZMERJENA DEŇĹELA - 200 let katastra na Slovenskem

Spoštovane kolegice in kolegi!   Z veseljem vam sporońćam, ...

Najbolj brane novice

NUSZ

Zasledil sem, da ima veliko strank teŇĺave s preveliko odmerjenim NUSZ-jem ...

Zadnje komentirane novice

NUSZ

Zasledil sem, da ima veliko strank teŇĺave s preveliko odmerjenim NUSZ-jem ...

Evropski interoperabilnostni okvir

Evropska komisija je dne 23.3.2017 sprejela nov evropski okvir interoperabil ...

VABILO na 14. skupŇ°ńćino GIZ GI

Vabimo Vas, da se udeležite 14. skupščine Gospodarskega i ...

Porońćilo o izvedbi programa dela drŇĺavne geodetske sluŇĺbe za leto 2016

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvedbi programa dela državne geod ...

Deseto zasedanje delovne skupine za zemljiŇ°ko administracijo (WPLA) pri Ekonomski komisiji za Evropo (UN_ECE)

V času od 8. do 9. marca 2017 je v Ženevi na sedežu Ekonomske ...

Obvestilo GURS o sodbah Upravnega sodiŇ°ńća RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1)

  Geodetska uprava Republike Slovenije nas obvešča o sodbah ...

Glasilo programa Copernicus

EEA je pripravila prvo številko glasila »Copernicus In Situ Co ...

Najava 11. konference INSPIRE

Od 4. do 8. septembra v Nemčiji (Kehl) in Franciji (Strasbourg) ...

Vabilo na odprtje razstave Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem

Dolenjski muzej Novo mesto vas v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim dru&sca ...

Vzpostavitev spletnega portala eGeologija

Geološki zavod Slovenije je predstavil novi spletni portal ...

Tehnińćna navodila za storitve INSPIRE, ki ne sodijo v sklop omreŇĺnih storitev

Objavljena so na geoportalu v zavihku "Izvajanje direktive" ...

VABILO na 14. skupŇ°ńćino GIZ GI

Vabimo Vas, da se udeležite 14. skupščine Gospodarskega i ...

Priprava pripomb na trojńćek zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnos ...

Priprava pripomb na Zakon o mnoŇĺińćnem vrednotenju nepremińćnin

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združen ...

Fotogrametrińćni podatki z brezpilotnimi plovili ‚Äď nova dimenzija GEODEZIJE

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizir ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Poplave in upravljanje voda

V danih razmerah je nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja ...

Sodelovanje GIZ GI s tujino

Od 3. do 5. oktobra 2014 je na Fakulteti za geodezijo v Zagrebu, potekala 1. ...

IzobraŇĺevanje Geodetske uprave

Geodetska uprava bo času od 9. oktobra 2014 do 13. novembra 2014 (ob &# ...

Obvestilo GURS o sodbah Upravnega sodiŇ°ńća RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1)

  Geodetska uprava Republike Slovenije nas obvešča o sodbah ...

Iz ECCE poslali napoved pomembnejŇ°ih tujih dogodkov v letu 2017

  Od Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE) smo prejeli obve ...

Anketa: Upravljanje in gospodarjenje z vodami v Sloveniji

    Za  2. Slovenski kongres o vodah, ki bo potekal 19. - 20. ...

MSE je izdala prirońćnik: Pregled vrst ozemljil in izrańćuni

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - novo navodilo GURS z dne 30.6.2016

  Geodetska uprava RS je pripravila novo navodilo "Vrste digitalni ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - spremenjeno navodilo GURS z dne 15.3.2016

  Na spletni strani Geodetske uprave RS je objavljeno spremenjeno navod ...

Pravilnik o tehnińćnih zahtevah naprav za samooskrbo z elektrińćno energijo iz obnovljivih virov energije

  V Uradnem listu RS, št. 1/2016 z dne 8.1.2016 je bil  ...

Pojasnilo GURS: Priporońćeno pismo z vrońćitvijo v poŇ°tni predalńćnik

  Geodetska uprava RS je pripravila pojasnilo v povezavi s po&scar ...

Obvestilo GURS: Izbris zańćasnih rezervacij v zemljiŇ°kem katastru , ki so bile aktivirane pred 1.1.2014

  Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila obvestilo o izbris ...

Obvestilo GURS: zdruŇĺitev obmońćij geodetskih pisarn oz. prerazporeditev obmońćij med geodetskimi pisarnami

  Geodetska uprava Republike Slovenije je v okviru racionalizacije posl ...

Porońćilo o izvedbi programa dela drŇĺavne geodetske sluŇĺbe za leto 2016

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvedbi programa dela državne geod ...

Deseto zasedanje delovne skupine za zemljiŇ°ko administracijo (WPLA) pri Ekonomski komisiji za Evropo (UN_ECE)

V času od 8. do 9. marca 2017 je v Ženevi na sedežu Ekonomske ...

Vabilo na odprtje razstave Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem

Dolenjski muzej Novo mesto vas v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim dru&sca ...

Zakljuńćen je projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav.

Ljubljana, 22. 11. 2016 ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Kongresnem centru Hotela »CITY« v Ljubljani je bil dne 8.11.2016 ...

Projekt ELF ‚Äď uspeŇ°no zakljuńćen

V času od 25. do 26. oktobra 2016 je v Leuevnu v Belgiji potekal zaklju ...

Objavljeno je polletno porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2016 in porońćilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremińćninskem trgu

...

Generalna skupŇ°ńćina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope

V času od 2. do 4.10.2016 je bila v Budimpešti organizirana redn ...

10. konferenca INSPIRE v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016

...

¬ĽProgram projektov eProstor¬ę

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geod ...

Evropski interoperabilnostni okvir

Evropska komisija je dne 23.3.2017 sprejela nov evropski okvir interoperabil ...

Glasilo programa Copernicus

EEA je pripravila prvo številko glasila »Copernicus In Situ Co ...

Najava 11. konference INSPIRE

Od 4. do 8. septembra v Nemčiji (Kehl) in Franciji (Strasbourg) ...

Vzpostavitev spletnega portala eGeologija

Geološki zavod Slovenije je predstavil novi spletni portal ...

Tehnińćna navodila za storitve INSPIRE, ki ne sodijo v sklop omreŇĺnih storitev

Objavljena so na geoportalu v zavihku "Izvajanje direktive" ...

Nova tehnińćna navodila za metapodatke, podatkovne sloje in podatke o opazovanjih

Dokumenti so bili sprejeti na 5. srečanju skupine MIG INSPIRE 30.11.201 ...

Tehnińćna navodila za metapodatke INSPIRE

z dne 19.12.2016, različica 2.0 ...

Spletinar o pomenu UN-GGIM

EuroGeographicsov spletinar o United Nations Global Geospatial Information M ...

HrvaŇ°ki INSPIRE dan

Dne 25. 11. 2016 v Zagrebu ...

Novinarska konferenca

Predstavitev rezultatov projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastru ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki