Zadnje objavljene novice

StopniŇ°ńće

Pozdravljeni! Izdelujem oz. posodabljam elaborat na novo verzijo. Imam ...

Najbolj brane novice

pogoj za pridobitev hiŇ°ne Ň°tevilke

Pogoj (uporabno dovoljenje) za pridobitev hišne številke za ...

Zadnje komentirane novice

Objavljena posneta predavanja iz 12.4.2018

Obvešńćamo vas, da so z dnem 17.4.2018  objavljeni posnetki pr ...

Navodila GURS: Poslovanje med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji

    Geodetska uprava RS je 10.4.2018 izdala novo navodilo »P ...

Prijave na konferenco INSPIRE, ki bo od 18. do 21. 9. 2018 v Belgiji

Zgodnja prijava zagotavlja nižjo kotizacijo ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 6.4.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Delavnica Geoportal

...

Delavnica Geoportal

Organizirala jo je Geodetska uprava RS v okviru programa projektov eProstor. ...

Spremembe in dopolnitve nepremińćninske zakonodaje

V zadnji številki Geodetskega vestnika (Letnik 62/1) je bila objavlje ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 23.3. in 30.3.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

PodaljŇ°an rok za prijavo prispevkov za konferenco INSPIRE

Pošiljanje predlogov je možno do 15. aprila 2018 ...

Sestanek delovne skupine ISA2 za prostorske reŇ°itve

Dne 21.3.2018 je v Bruslju na sedežu Evropske Komisije skupnosti poteka ...

46. Geodetski dan ter 7. evropski dan geodetov in geoinformatikov

...

VABILO na delavnico "IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV DANES IN JUTRI ‚Äď PRIHAJAJOńĆE SPREMEMBE NA PODROńĆJU GEODEZIJE"

Prijave sprejemamo do 15.1.2018 do 12. ure oz. do zasedenosti skupine  ...

14. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 20.4.2017 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 14. skup ...

VABILO na 14. skupŇ°ńćino GIZ GI

Vabimo Vas, da se udeležite 14. skupščine Gospodarskega i ...

Priprava pripomb na trojńćek zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnos ...

Priprava pripomb na Zakon o mnoŇĺińćnem vrednotenju nepremińćnin

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združen ...

Fotogrametrińćni podatki z brezpilotnimi plovili ‚Äď nova dimenzija GEODEZIJE

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizir ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Poplave in upravljanje voda

V danih razmerah je nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja ...

Navodila GURS: Poslovanje med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji

    Geodetska uprava RS je 10.4.2018 izdala novo navodilo »P ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 6.4.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 23.3. in 30.3.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Obvestilo GURS - oŇ°tevilńćba lomov ZKP

    Geodetska uprava RS obvešča, da bo v letu 201 ...

Pismo predsednika Matińćne sekcije gradbenih inŇĺenirjev

  Minilo je pet mesecev odkar opravljam funkcijo predsednika UO MSG. Sm ...

Tolmańćenje MOP glede problematike priklopa objekta oz. novih inŇ°talacij pod napetost

  Objavljamo tolmačenje Ministrstva za okolje in prostor v zvezi p ...

Obvestilo GURS o sodbah Upravnega sodiŇ°ńća RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1)

  Geodetska uprava Republike Slovenije nas obvešča o sodbah ...

Iz ECCE poslali napoved pomembnejŇ°ih tujih dogodkov v letu 2017

  Od Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE) smo prejeli obve ...

Anketa: Upravljanje in gospodarjenje z vodami v Sloveniji

    Za  2. Slovenski kongres o vodah, ki bo potekal 19. - 20. ...

MSE je izdala prirońćnik: Pregled vrst ozemljil in izrańćuni

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Delavnica Geoportal

...

Spremembe in dopolnitve nepremińćninske zakonodaje

V zadnji številki Geodetskega vestnika (Letnik 62/1) je bila objavlje ...

46. Geodetski dan ter 7. evropski dan geodetov in geoinformatikov

...

Projekt lokacijske izboljŇ°ave zemljiŇ°kokatastrskega prikaza se bo prińćel v Novem mestu, ńĆrnomlju in Końćevju

GURS, ki je zadolžen za vodenje evidence zemljiškega katastra, s ...

Spremembe evidentiranja nepremińćnin ‚Äď Poziv lastnikom k ńćimprejŇ°nji ureditvi podatkov

Določbe ZEN-A, ki so se pričele uporabljati takoj   Čepr ...

Delovni obisk predstavnikov Agencije za kataster nepremińćnin Republike Makedonije

Namen obiska je bila seznanitev s področjem delovanja registra prostors ...

Nova zakonska ureditev porońćanja o sklenjenih najemnih poslih

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizi ...

Izrańćun indeksiranih vrednosti nepremińćnin

Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi ...

DrŇĺavna meja

Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentir ...

Razstava o geodetskih inŇ°trumentih v DrŇĺavnem zboru

Razstavo so pripravili Zveza geodetov Slovenije, Geodetska uprava Republike ...

Prijave na konferenco INSPIRE, ki bo od 18. do 21. 9. 2018 v Belgiji

Zgodnja prijava zagotavlja nižjo kotizacijo ...

Delavnica Geoportal

Organizirala jo je Geodetska uprava RS v okviru programa projektov eProstor. ...

PodaljŇ°an rok za prijavo prispevkov za konferenco INSPIRE

Pošiljanje predlogov je možno do 15. aprila 2018 ...

Sestanek delovne skupine ISA2 za prostorske reŇ°itve

Dne 21.3.2018 je v Bruslju na sedežu Evropske Komisije skupnosti poteka ...

Konferenca INSPIRE 2018 - poziv za oddajo prispevkov

18. do 21. september, Antwerpen, Belgija ...

Sestanek tehnińćne skupine za implementacijo INSPIRE

Ispra, 30. in 31. oktober 2017 ...

Konferenca INSPIRE 2017

V začetku septembra v dveh sosednjih državah. ...

Spletinar o preverjalniku INSPIRE

Objavljen je posnetek spletinarja. ...

Video o razŇ°iritvah modela INSPIRE

JRC je pripravil video o uporabi razširitev modela INSPIRE ...

Kartice drŇĺav za izvajanje direktive INSPIRE

Za vse države članice so objavljene na evropskem portalu INSPIRE ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki