Zadnje objavljene novice

etaŇĺna lastnina

Pozdravljeni! Prosim za pomońć pri izdelavi katastra stavb, ki bo osnov ...

Najbolj brane novice

Izvedeno poenotenje identifikatorjev v ZKNJ

Poenotenje identifikatorjev med zemljiško knjigo in katastri, ki ...

HrvaŇ°ki INSPIRE dan

Dne 25. 11. 2016 v Zagrebu ...

MSE je izdala prirońćnik: Pregled vrst ozemljil in izrańćuni

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Zakljuńćen je projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav.

Ljubljana, 22. 11. 2016 ...

Novinarska konferenca

Predstavitev rezultatov projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastru ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Kongresnem centru Hotela »CITY« v Ljubljani je bil dne 8.11.2016 ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Srečanje je potekalo v Ljubljani, 8. novembra 2016 ...

Hidrografija, skladna z INSPIRE

MOP je pripravil sloj hidrografije, usklajen z INSPIRE ter predlog vodnih ze ...

Projekt ELF ‚Äď uspeŇ°no zakljuńćen

V času od 25. do 26. oktobra 2016 je v Leuevnu v Belgiji potekal zaklju ...

Zakljuńćek evropskega projekta ELF

Zaključni sestanek projekta 25. in 26. 10. 2016 v Leuevnu, Belgija ...

2. dan INSPIRE

8.november 2016 ob 9.uri ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Poplave in upravljanje voda

V danih razmerah je nujno treba dvigniti splošni nivo razumevanja ...

Sodelovanje GIZ GI s tujino

Od 3. do 5. oktobra 2014 je na Fakulteti za geodezijo v Zagrebu, potekala 1. ...

IzobraŇĺevanje Geodetske uprave

Geodetska uprava bo času od 9. oktobra 2014 do 13. novembra 2014 (ob &# ...

Nedeljski dnevnik o GIZ GI: Geodeti tudi z bonitetno oceno

V GIZ geodetskih izvajalcev smo 21. 5. 2014, v časniku Nedeljski dnev ...

Delavnica POSTAVITEV LASTNE GNSS BAZNE POSTAJE (PASTI, NA KATERE MORAMO BITI POZORNI)

V Gospodarsko interesnem združenju geodetskih izvajalcev organiziramo ...

11. skupŇ°ńćina GIZ geodetskih izvajalcev

Dne 17.4.2014 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 11. skup ...

UspeŇ°no izpeljan geodetski dan

V četrtek 3.4. in v petek 4.4.  sta bila v organizaciji Zveze ge ...

MSE je izdala prirońćnik: Pregled vrst ozemljil in izrańćuni

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - novo navodilo GURS z dne 30.6.2016

  Geodetska uprava RS je pripravila novo navodilo "Vrste digitalni ...

Vrste digitalnih podatkov in nańćin zapisa - spremenjeno navodilo GURS z dne 15.3.2016

  Na spletni strani Geodetske uprave RS je objavljeno spremenjeno navod ...

Pravilnik o tehnińćnih zahtevah naprav za samooskrbo z elektrińćno energijo iz obnovljivih virov energije

  V Uradnem listu RS, št. 1/2016 z dne 8.1.2016 je bil  ...

Pojasnilo GURS: Priporońćeno pismo z vrońćitvijo v poŇ°tni predalńćnik

  Geodetska uprava RS je pripravila pojasnilo v povezavi s po&scar ...

Obvestilo GURS: Izbris zańćasnih rezervacij v zemljiŇ°kem katastru , ki so bile aktivirane pred 1.1.2014

  Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila obvestilo o izbris ...

Obvestilo GURS: zdruŇĺitev obmońćij geodetskih pisarn oz. prerazporeditev obmońćij med geodetskimi pisarnami

  Geodetska uprava Republike Slovenije je v okviru racionalizacije posl ...

Obvestilo GURS o plańćevanju upravnih taks

  Geodetska uprava RS je pripravila obvestilo o pravilnem zapisu r ...

PREG modulom je bila dodana nova vsebina

  V petek 31. julija 2015 je Geodetska uprava RS nadgradila pregle ...

Izšel je dopolnjen priročnik "Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele"

  Obveščamo vas, da je pri Elektrotehniški zvezi Slo ...

Zakljuńćen je projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav.

Ljubljana, 22. 11. 2016 ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Kongresnem centru Hotela »CITY« v Ljubljani je bil dne 8.11.2016 ...

Projekt ELF ‚Äď uspeŇ°no zakljuńćen

V času od 25. do 26. oktobra 2016 je v Leuevnu v Belgiji potekal zaklju ...

Objavljeno je polletno porońćilo o slovenskem nepremińćninskem trgu za leto 2016 in porońćilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremińćninskem trgu

...

Generalna skupŇ°ńćina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope

V času od 2. do 4.10.2016 je bila v Budimpešti organizirana redn ...

10. konferenca INSPIRE v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016

...

¬ĽProgram projektov eProstor¬ę

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geod ...

Sreńćanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrica Irena Majcen je sprejela podpredsed ...

҆esto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje g geografskimi informacijami - UN GGIM

...

OZN sprejela resolucijo (E / 2016 / L.28) z naslovom "Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi informacijami"

Dne 27. julija 2016, je Ekonomsko-socialni svet (ESS) pri Organizaciji Zdru& ...

HrvaŇ°ki INSPIRE dan

Dne 25. 11. 2016 v Zagrebu ...

Novinarska konferenca

Predstavitev rezultatov projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastru ...

Drugi slovenski dan INSPIRE

Srečanje je potekalo v Ljubljani, 8. novembra 2016 ...

Hidrografija, skladna z INSPIRE

MOP je pripravil sloj hidrografije, usklajen z INSPIRE ter predlog vodnih ze ...

Zakljuńćek evropskega projekta ELF

Zaključni sestanek projekta 25. in 26. 10. 2016 v Leuevnu, Belgija ...

2. dan INSPIRE

8.november 2016 ob 9.uri ...

Zakljuńćna konferenca projekta Podobitev IPI za zmanjŇ°anje tveganj in posledic poplav

s podprojektom INSPIRE ...

10. konferenca INSPIRE

Potekala je v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016. ...

҆esto plenarno zasedanje UN GGIM

od 2. do 5. avgusta 2016 v New Yorku s slovensko udeležbo ...

Resolucija OZN (E/2016/L.28)

Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi inform ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki