Zadnje objavljene novice

Stanje lokacijske izboljŇ°ave ‚Äď 16.10.2020

Z Geodetske Uprave so nam sporońćili, da je bila v ńćasu od 12.10.2020 do ...

Najbolj brane novice

Vris dvostanovanje stavbe

Prosil bi za obrazloŇĺitev dileme dveh variant vrisa stavb. Varianta 1: vr ...

Zańćasne omejitve pri izvajanju Ň°portne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potroŇ°nikom

Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ...

Zańćasne omejitve pri izvajanju Ň°portne dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Odlok ...

Odlońćitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike S ...

Ministrica prof. dr. Kustec sodelovala na video konferenci o Evropskem raziskovalnem prostoru

V okviru nemškega predsedovanja Svetu EU, je Nemško zvezno min ...

Veńć sestankov z Arnes za zagotovitev nemotenega poteka izobraŇĺevanja na daljavo

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo seznanjeni ...

OECD objavil Indeks digitalne uprave (DGI, Digital Government Index 2019)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je objavila dokument Digit ...

Opredelitev vlade do amandmajev na predlog prorańćuna za leto 2022

Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do amandmajev na pred ...

Minister dr. Logar v Talinu z estonskim zunanjim ministrom Reinsalujem o okrepitvi sodelovanja v digitalizaciji in za ńćimprejŇ°nje okrevanje EU po covidu-19

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes na delovnem obisk ...

Vpliv odlokov o zańćasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepreńćevanja okuŇĺb SARS-CoV-2 na izvajanje lova

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja ...

Obveznost plańćevanja dajatve na odjavljeno vozilo

Pomembno je, da poskrbite, da bo sprememba lastništva vozila pravo ...

VABILO na 16. skupŇ°ńćino GIZ geodetskih izvajalcev

Vabimo Vas, da se udeležite 16. skupščine Gospodarskega int ...

VABILO na delavnico "IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV DANES IN JUTRI ‚Äď PRIHAJAJOńĆE SPREMEMBE NA PODROńĆJU GEODEZIJE"

Prijave sprejemamo do 15.1.2018 do 12. ure oz. do zasedenosti skupine  ...

14. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 20.4.2017 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 14. skup ...

VABILO na 14. skupŇ°ńćino GIZ GI

Vabimo Vas, da se udeležite 14. skupščine Gospodarskega i ...

Priprava pripomb na trojńćek zakonodaje (ZPAI, GZ in ZUREP)

V sklopu javne razprave, h kateri je Ministrstvo za okolje in prostor javnos ...

Priprava pripomb na Zakon o mnoŇĺińćnem vrednotenju nepremińćnin

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev, kot združen ...

Fotogrametrińćni podatki z brezpilotnimi plovili ‚Äď nova dimenzija GEODEZIJE

V četrtek, 8. decembra 2016 smo v GIZ geodetskih izvajalcev organizir ...

12. SKUP҆ńĆINA GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Dne 26.05.2015 smo na Šmarjetni gori nad Kranjem organizirali 12. sk ...

UspeŇ°no izpeljan 43. geodetski dan

V četrtek 9.4. in v petek 10.4.  sta bila v organizaciji Zveze g ...

European Space Expo - Ljubljana 2015

Med 6. - 15. marcem je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, Evropska raz ...

Prirońćnik Oznańćevanje instalacijskih in distribucijskih energetskih kablov - verzija december 2019

    Spoštovani člani matične sekcije elektroin ...

Sporońćilo za javnost Evropskega sveta gradbenih inŇĺenirjev (ECCE) z dne 1.11.2018

    Objavljamo sporočilo za javnost Evropskega sveta gradbeni ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 6.7.2018

    Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne ...

GURS: pojasnila in usmeritve po 1.6.2018

  Geodetska uprava RS je poslala pojasnila in usmeritve za:  &nbs ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 25.5.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Navodila GURS: Poslovanje med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji

    Geodetska uprava RS je 10.4.2018 izdala novo navodilo »P ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 6.4.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Obvestilo: Lokacijska izboljŇ°ava ZK ‚Äď seznam zakljuńćenih KO na dan 23.3. in 30.3.2018

  Geodetska uprava RS je poslala v skladu z napovedjo z dne 2 ...

Obvestilo GURS - oŇ°tevilńćba lomov ZKP

    Geodetska uprava RS obvešča, da bo v letu 201 ...

Pismo predsednika Matińćne sekcije gradbenih inŇĺenirjev

  Minilo je pet mesecev odkar opravljam funkcijo predsednika UO MSG. Sm ...

Zańćasne omejitve pri izvajanju Ň°portne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potroŇ°nikom

Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ...

Zańćasne omejitve pri izvajanju Ň°portne dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Odlok ...

Odlońćitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike S ...

Ministrica prof. dr. Kustec sodelovala na video konferenci o Evropskem raziskovalnem prostoru

V okviru nemškega predsedovanja Svetu EU, je Nemško zvezno min ...

Veńć sestankov z Arnes za zagotovitev nemotenega poteka izobraŇĺevanja na daljavo

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo seznanjeni ...

OECD objavil Indeks digitalne uprave (DGI, Digital Government Index 2019)

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je objavila dokument Digit ...

Opredelitev vlade do amandmajev na predlog prorańćuna za leto 2022

Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do amandmajev na pred ...

Minister dr. Logar v Talinu z estonskim zunanjim ministrom Reinsalujem o okrepitvi sodelovanja v digitalizaciji in za ńćimprejŇ°nje okrevanje EU po covidu-19

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes na delovnem obisk ...

Vpliv odlokov o zańćasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepreńćevanja okuŇĺb SARS-CoV-2 na izvajanje lova

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja ...

Obveznost plańćevanja dajatve na odjavljeno vozilo

Pomembno je, da poskrbite, da bo sprememba lastništva vozila pravo ...

Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov ZN za globalno upravljanje prostorskih informacij

Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upr ...

Direktor Geodetske uprave ponovno izvoljen za predsedujońćega izvrŇ°ilnemu odboru UN-GGIM Evropa

22. 6. 2020 je potekalo sedmo redno plenarno zasedanje Evropskega regionalne ...

Letno porońćilo o delu Geodetske uprave RS za leto 2019

Poročilo vsebuje kratko predstavitev Geodetske uprave, pregled dela v p ...

Globalna javna razprava o vodniku za izvajanje Integriranega okvirja za prostorske informacije

Vodnik za izvajanje Integriranega okvirja za prostorske informacije (IGIF) o ...

Konferenca o kakovosti prostorskih podatkov

Tretjo zaporedno konferenco o kakovosti prostorskih podatkov sta ob sodelova ...

Porońćilo Eurogeographicsa o uradnih prostorskih podatkih Evrope

Uradni geoprostorski podatki so eden temeljnih gradnikov digitalne transform ...

15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Ge ...

Novici s podrońćja dela UN GGIM

Integrirani okvir za prostorske informacije - 2. del: Priročnik za izva ...

Prostorski podatki postajajo prevladujońći trend

Dogodka INSPIRE Helsinki 2019 se je udeležilo približno 170 ljudi ...

5. slovenski INSPIRE dan

19. 11. 2019 je v Kristalni palači v BTC-ju potekal 5. slovenski INSPIR ...

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI NA TRGU IN V STROKI
javni razpisi, kakovost dela, neplańćniki